Türk Periodontoloji Derneği

Turkish Society of Periodontology


Prof.Dr. Şule BULUT (Başkan)

Dr. Seyham GÜCÜM (Genel Sekreter)

Prof.Dr. Bahar KURU (Geçmiş Dönem Başkanı)

Doç.Dr. Ali ÇEKİCİ (Sayman)

Prof.Dr. Feriha ÇAĞLAYAN (Üye)

Prof.Dr. Cem GÜRGAN (Üye)

Dr. Serhat ASLAN (Üye)